Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Jak mu letěla léta:

přednáška v Praze

"Z dojmů o předvádění čsl. letadel v Paříži" jest thema přednášky, kterou prosloví štkpt. Malkovský zítra o 20, hod. v členské schůzi Aeroklubu RČS, Praha II., Fochova 8.

Národní politika, 4. 6. 1929

Přednáška českého letce o dojmech ve Francii. Včera večer přednášel v pražském Aeroklubu ČSR štábní kapitán Malkovský o svých dojmechpři předvádění československého letadla "PH 33" v Paříži a o účasti našeho letectví na leteckých slavnostech ve Vincennes u Paříže. Ve své přednášce líčil značný zájem a obdiv jak mezi francouzskými vojenskými činiteli, tak i ve francouzském tisku.

Národní politika, 5. 6. 1929


František Malkovský - kresba: O. Sekora

František Malkovský na karikatuře Ondřeje Sekory.