Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Autor:
František Malkovský

Malkovský básníkem.

malkovsky_basnikem

Pan plk. pol. pilot letec František Sazima, velitel let. pluku 3 v  Píštanech zadal nám báseň škpt. Malkovského, ještě z doby, kdy jako nadporučík sloužil u let. pluku 2 v Olomouci, jehož byl plk. Sazima tehdy velitelem. Stalo se, že při cvičném letu s letounem "Spad 180 ks" plk. Sazima havaroval a  byl zraněn. K této události vztahuje se báseň Malkovského, z níž je patrna krásná a mužná duše zemřelého, plná kamarádského ducha a lásky k letectví.

Smělý den se rozbřesk´na letišti širém.
Stroj je připraven už k startu.
Úsměv na rtu
vskočil do letadla. Ohlušujícím vírem
zazněl motor. Vrtule se rozestřela
jako blyskný kotouč vonným vzduchem.
Hlavou kýv´ - a v tom gestu jednoduchém
čte se rozkaz - špalky v pravo, v levo sklouznou.
Jako střela ubíhá už stroj - a zvolna se země se zvedá,
mizí zrakům tam, kde mračna šedá
stíní azurové nebe--
Náhle však se křivka letu láme -
stroj se řítí k zemi--- Oči zavíráme,
bychom neviděli ---- "Synu Ikarův, Bůh zachraň Tebe!"

------

Leží, hlavu ovázanou. Zkalenými zraky
hledí na nás, kteří stojíme tu kolem jeho lože
beze slova. Nevidí nás. Temné mraky
leží na všech čelech. Jsi-li vskutku milosrdný, Bože
zachraň ho svou mocí!
V noci
bylo zle a de se rozbřesk´ nový---
pomračený, smutný... Jak je? Kdo ví?!
Zas den uběh´- v kruté nejistotě
přišla noc--
a vzplál den jasný pro Tě!
Povstal´s, znovu zrozen, slabý tělem
ale silný duší. S hrdým čelem
prošel křtem jsi synů Ikarových!
Kéž by´poprvé a naposledy!
-----
Ruka Jeho mocná kéž Tě ochrání vší bědy,
všeho neštěstí, všech nehod nových!

V Olomouci, v den Vašeho uzdravení--
Franta Malkovský ndp

Letec, časopis MLL, 1930

Sken: Marcela Šaffková

Zpět